ΑΡΧΑΙΑ-ΓΛΩΣΣΑ Γ

Νεοελληνική Γλώσσα Γ1
Θεωρία 1 16/3/2020
Θεωρία2  
ΑΣΚΗΣΗ 1  
ΑΣΚΗΣΗ 2  
ΑΣΚΗΣΗ3  
ΑΣΚΗΣΗ 4  
ΑΣΚΗΣΗ 5  
ΑΣΚΗΣΗ 6  

 

ΑΡΧΑΙΑ Γ1
ΘΕΩΡΙΑ 1 16/3/2020
ΘΕΩΡΙΑ 2  
ΘΕΩΡΙΑ 3  
ΘΕΩΡΙΑ 4  
ΑΣΚΗΣΗ 1  
ΑΣΚΗΣΗ2  

 

ΑΡΧΑΙΑ Γ2-Γ3 
Α΄ΜΕΡΟΣ 18/3/2020