Φυσική Α'

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
A1

Σελίδες: 21 το δ και 22

Ακόμη προσπάθεια για το διάγραμμα σελίδας 22

16/3/2020
A2

Σελίδες:19,21 το δ και 22

16/3/2020

Α3

Σελίδες:19,21 το δ και 22

 

16/3/2020
Α4 θΕΡΜΙΚΗ ΙΣΟΡΟΠΙΑ 16/3/2020