ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Βιβλιοθήκη  
Εργαστήριο πληροφορικής  
Αθλητικές εγκαταστάσεις  
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ