Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την ολοκληρωμένη πνευματική ανάπτυξη των μαθητών μας.